iPOS SA

zrealizowała projekt „Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi”

 

Projekt polega na uruchomieniu platformy B2B dedykowanej dla partnerów Wnioskodawcy. Platforma stanowi uzupełnienie urządzeń fiskalnych oraz terminali płatniczych oferowanych przez Wnioskodawcę o usługi wspierające działalność przedsiębiorców posiadających te urządzenia. Portal zostanie wykorzystany w celu zwiększenia efektywności procesów stosowanych przez Wnioskodawcę we współpracy z partnerami. Zautomatyzowane zostały procesy sprzedaży, ofertowania, zaopatrzenia, zarządzania informacją o produkcie, zarządzania rozliczeniami b2b, dystrybucji, wymiany informacji z otoczeniem biznesowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego