IPOS logo
Menu

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przekazywanych za pośrednictwem stron internetowych https://ipos.pl, oraz https://pomoc.ipos.pl jest spółka pod firmą iPOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495492, posiadająca numer NIP 1182096330, kapitał zakładowy w wysokości 1.686.620,00 zł (wpłacony w całości). 

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: 

a. dane przekazane Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem formularzy elektronicznych znajdujących się na stronach internetowych https://ipos.pl, oraz https://pomoc.ipos.pl;

b. informacje o spełnianiu warunków wzięcia udziału w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Fundacji Polska Bezgotówkowa; 

c. dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w tym zapisywane w plikach cookies; 

d. dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pośrednictwem formularza reklamy Facebook Lead Ad;

e. dane osobowe osób, które założyły bezpłatne konto próbne (adres e-mail);

f. dane osobowe pozostawione za pośrednictwem wtyczki typu callback.

3. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora na zasadach określonych w prawie polskim oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i mogą one zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora (również profilowanie) w celu: 

a. sprzedaży Produktów, świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usługi iPOS web;

b. marketingu towarów i usług własnych Administratora;

c. przedstawienia Użytkownikowi oferty leasingu.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a. w przypadku, o którym mowa ust. 4 lit. a – niezbędność do realizacji umowy, świadczenia usługi;

b. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci marketingu własnych produktów;

c w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. c oraz w przypadku podania przez Użytkownika innych danych, niż dane oznaczone w formularzu jako obligatoryjne – zgoda Użytkownika.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, uniemożliwi realizację umowy lub świadczenie usług drogą elektroniczną. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny dla realizacji umowy, dla świadczenia usług drogą elektroniczną albo, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

8. Dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie usług i realizację umowy przez Administratora. Takimi odbiorcami danych osobowych są m.in.: firmy kurierskie, firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Serwisu, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego, biuro rachunkowe, firma oferująca produkty finansowe, w tym pożyczkę leasingową / zewnętrzne finansowanie. 

9. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Administrator stosuje tzw. pliki cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są przez mechanizmy zarządzające serwerem na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani innych danych zebranych od Użytkowników.

11. Pliki cookies wykorzystywane są w celu popularyzacji strony również za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.

12. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, z zastrzeżeniem, że wyłączenie tej opcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

13. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Administratorem, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

a. Google Analytics – analiza zachowań Użytkownika na stronie Serwisu,

b. Hotjar – analiza zachowań Użytkownika na stronie Serwisu,

c. Pixel Facebook – pomiar skuteczności reklam,

d. Google Tag Manager – kontener, w którym umieszczane są pozostałe wy-pisane tutaj skrypty,

e. kody Google Ads do kampanii SEM,

14. Serwis zbiera zapytania HTTP kierowane do serwera Serwisu na podstawie analizy logów dostępowych.

15. Do zbieranych informacji mogą należeć: adres IP, z którego nadeszło zapytanie, nazwa i wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki użytkownika, data i czas systemowy rejestracji i nadejścia zapytania, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

16. Zebrane logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane są jako materiał pomocniczy do administrowania serwisem. Informacje zawarte w zebranych logach nie są ujawniane osobom nieupoważnionym do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu, które mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające strony https://ipos.pl oraz https://pomoc.ipos.pl.

17. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Administrator poinformuje o tym Użytkowników na stronach wskazanych w punkcie 1 niniejszego Regulaminu, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników. 

18. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

19. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.

Test

Adres siedziby

iPOS Spółka Akcyjna

ul. Klimczaka 1

02 - 797 Warszawa

NIP: 1182096330

  Zobacz również
  • Aktualności
  • Branże
  • Dofinansowanie
  • O nas
  • Akcesoria
  KONTAKT DLA KLIENTÓW
  POMOC TECHNICZNA I SERWIS GŁÓWNY
  Równoległa 4a 02-235 Warszawa biurowiec Bolero, 4p.

  pomoc@ipos.pl

  22 307 37 47

  OFERTA DLA SIECI I FRANCZYZ

  Maciej Hełmecki

  Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

  maciej.helmecki@ipos.pl

  608 291 464

   KONTAKT DLA DEALERÓW I SIECI DYSTRYBUCJI
   małopolskie, lubelskie, opolskie, podkarpackie, śląskie

   Maciej Hełmecki

   maciej.helmecki@ipos.pl

   608 291 464

    kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

    Grzegorz Perłowski

    grzegorz.perlowski@ipos.pl

    502 474 876

     dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

     Grzegorz Kulikowski

     grzegorz.kulikowski@ipos.pl

     881 322 279

      IPOS logo

      Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.