Opłata recyklingowa 2018 – co oznacza dla detalistów? | iPOS

Opłata recyklingowa 2018 – co oznacza dla detalistów?

Z początkiem roku w życie weszły przepisy wprowadzające opłatę recyklingową za foliowe torby oferowane przy zakupach. Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego i hurtowego nie mogą już wydawać tzw. reklamówek bezpłatnie. Od 1 stycznia 2018 sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Opłata recyklingowa a ewidencjonowanie toreb na zakupy

Stawka opłaty recyklingowej za sztukę “jednorazówki” wynosi 20 groszy. Oznacza to, że do standardowej ceny torby należy doliczyć 0,20 zł oraz, jak poinformowało Ministerstwo Finansów, 23% VAT.

W myśl przepisów, każda sprzedaż reklamówki na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna zostać zaewidencjonowana na urządzeniu fiskalnym. Na paragonie fiskalnym należy uwzględnić kwotę zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury). Nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej.

Kwota opłaty będzie można ustalić przez przemnożenie sprzedanej liczby toreb i stawki 0,20 zł. Z informacji podanych przez MF wynika, że opłata recyklingowa za rok 2018 powinna być wpłacana do 15 marca 2019 na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska.

Ewidencjonowanie toreb foliowych na kasoterminalu

Aby spełnić wymóg ewidencjonowania toreb na kasotreminalu, wystarczy wprowadzić odpowiednią pozycję asortymentową w iPOS web, jak to zostało opisane w tym artykule, a następnie przy okazji sprzedaży produktów i wydawania torby, zarejestrować tę pozycję na kasoterminalu. Pod koniec roku przedsiębiorca będzie mógł łatwo sprawdzić liczbę sprzedanych toreb, logując się do iPOS web.

Dodaj komentarz

Kasoterminale online
close slider

Kasoterminale fiskalne online

Szukasz urządzenia fiskalnego spełniającego wymogi kas online? Poznaj linię kasoterminali iPOS smart.

więcej informacji