Demo Ipos Web | iPOS

Podaj dane użytkownika potrzebne do założenia konta testowego iPOS web
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu założenia bezpłatnego konta próbnego iPOS web oraz w celu otrzymania informacji handlowych i marketingowych drogą mailową lub telefoniczną od iPOS SA . Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.
Administratorem jest iPOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 162A, 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495492, posiadająca NIP 1182096330, kapitał zakładowy w wysokości 705.700,00 zł (wpłacony w całości).
Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.


Terminalizacja
Chcesz kupić kasoterminal z dofinansowaniem w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?
Zostaw kontakt, oddzwonimy!

 


Administratorem jest iPOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 162A, 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495492, posiadająca NIP 1182096330, kapitał zakładowy w wysokości 705.700,00 zł (wpłacony w całości).

Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. (wymagane)