Demo iPOS Web | iPOS

Sprawdź, co właśnie sprzedało się w Twoim sklepie

Przetestuj iPOS web przez 14 dni. Załóż bezpłatne konto próbne.
* W celu skorzystania z iPOS web w ramach bezpłatnego dostępu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu towarów i usług własnych Administratora na podany przeze mnie numer telefonu lub adres e-mail. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże skutkiem cofnięcia zgody będzie utrata możliwości korzystania z iPOS web w ramach bezpłatnego dostępu.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest iPOS S.A.
Więcej o ochronie danych

ekran ipos web

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest iPOS S.A. z siedzibą w Warszawie, e-mail: pomoc@ipos.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z iPOS web w ramach dostępu bezpłatnego oraz w celu marketingu towarów i usług własnych Administratora (podstawa przetwarzania danych to niezbędność do świadczenia usługi oraz zgoda Użytkownika).

Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwi realizację umowy lub świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach bezpłatnego dostępu. Dane Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do świadczenia usługi albo, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe użytkownika mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie usług i realizację umowy przez Administratora. Takimi odbiorcami danych osobowych są m.in.: firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Strony, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego.

Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


Terminal za darmo
close slider
Chcesz kupić kasoterminal z dofinansowaniem w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?
Zostaw kontakt, oddzwonimy!

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu towarów i usług własnych Administratora oraz na otrzymywanie newslettera iPOS S.A. na podany przeze mnie numer telefonu lub adres e-mail.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest iPOS S.A. z siedzibą w Warszawie, e-mail: pomoc@ipos.pl. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przedstawienia oferty produktów iPOS (podstawa przetwarzania danych to niezbędność do przedstawienia Użytkownikowi oferty) oraz – w przypadku zaznaczenia stosownej zgody – w celu marketingu towarów i usług Administratora oraz przesyłania newslettera (podstawa to zgoda Użytkownika). Dane Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przedstawienia oferty lub do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby przedstawić ofertę lub otrzymywać informacje handlowe. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.